Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: MEDI Connection Oy
Osoite: PL 1, 42101 Jämsä
Y-tunnus: 2489119-4
Puhelinnumero: +358207351700
Sähköpostiosoite: info -at- mediconnection.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: MEDI Connection Oy
Osoite: PL 1, 42101 Jämsä
Henkilö: Minna Alhonen
Puhelinnumero: +358400640967
Sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi -at- mediconnection.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palveluiden edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen. Palaute-/yhteydenottolomakkeen yhteydenottojen mahdollistamiseen. Verkkokauppaan rekisteröityneiden asiakkaiden tilausten toimittamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen, palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen, palvelun kehittämiseen, raportointiin, analysointiin ja markkinointiin. Asiakkaan tunnistaminen ja käyttöoikeuksien hallinta. Lisäksi henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin.

4. Rekisterin tietosisältö

Etunimi, sukunimi, henkilötunnus, Y-tunnus, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, käyttäjätunnus, salasana, ammatti, koulutus, asuinmaa, kansalaisuus, kieli.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöiltä itseltään.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojen tällaista luovuttamista. Tietoja luovutetaan yrityksen ulkopuolelle ainoastaan niiltä osin, kun tilausten toimittaminen ja tekniset ratkaisut sitä vaativat. Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Evästeiden (cookies) käyttö

Palvelussa käytetään evästeitä. Evästeistä ja niiden avulla kerättäviä tietoja käytetään palveluiden tehokkuuden ja käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi. Evästeiden avulla kerätään tietoja siitä kuinka kävijät liikkuvat ja käyttäytyvät verkkosivuilla. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä. Käyttäjällä on koska tahansa mahdollisuus estää evästeiden käyttö kokonaan tai osittain muuttamalla käyttämänsä selaimen asetuksia. Tallentuneet evästeet voi halutessaan poistaa. Evästeet ovat tarpeellisia joidenkin rekisterinpitäjän tarjoamien internetpalvelujen toimivuudelle, emmekä takaa palveluiden toimivuutta ellei evästetoiminallisuus ole käytössä.

8. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksien ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritetyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

9. Tarkastus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.