REKRYTOINTIPALVELUMME

Henkilöstön rekrytointi vie aikaa ja resursseja. Säästämme teiltä näitä molempia tarjoamalla kattavasti palvelumuotoiltuja terveydenhuollon henkilöstöratkaisuja. Ennakoimme henkilöstötarpeitanne ja yhdistämme ne asiantunteviin Valviran hyväksymiin ammattilaisiin.

Saatte kauttamme terveydenhuollon ammattilaiset lyhyt- ja pitkäkestoisilla sopimuksilla osa- ja kokopäiväisiin työtehtäviin sekä lomasijaisuuksiin. Henkilöstöratkaisumme sisältää ostopalvelut, etäpalveluiden henkilöstöresurssit sekä suorarekrytoinnin. Toteutamme myös kansainvälistä suorarekrytointia, joka sisältää kielikoulutuksen sekä kotoutuspalvelun.

Asiakkaitamme ovat sekä julkisen että yksityisen puolen terveydenhuollon toimijat. Meidän kanssammeasiantuntijoiden rekrytointiprosessi on tehokasta ja säästää sairaalan resursseja.

OSTOPALVELUT

Ostopalvelumme on ratkaisu terveydenhuollon toimijoiden väliaikaisiin tai pitkittyneisiin lääkäri- ja hoitajaresurssien tarpeisiin. Hyödynnämme laajaa verkostoamme, löytäen sekä teille että terveydenhuollon ammattilaisille optimaalisen ratkaisun. Löydätte kauttamme terveydenhuollon ammattilaiset lyhyt- ja pitkäkestoisilla sopimuksilla osa- ja kokopäiväisiin työtehtäviin sekä lomasijaisuuksiin. Ammattilaiset ovat työsuhteessa MEDI Connectionin kanssa, joten myös kaikki työnantajan velvoitteet ovat meidän vastuullamme.

Näin yhteistyömme etenee:

  1. Kontaktointi sairaalan yhteyshenkilön kanssa
  2. Henkilöstöresurssien tarpeen määrittely ja veloitukseton aiesopimus
  3. Tehtävänkuvaan sopivien asiantuntijoiden kontaktointi
  4. Ehdokkaan löydyttyä käydään kolmikantainen puhelinhaastattelu MEDI Connectionin, ehdokkaan ja sairaalan välillä
  5. Sairaalan arvio ehdokkaan/ehdokkaiden soveltuvuudesta tehtävään
  6. Sopivan työntekijän löytyessä yhteistyösopimus astuu voimaan
  7. Tarvittaessa työntekijän asumisen ja muiden käytännön asioiden järjestely
  8. Työn aloitus

Tarjoamme myös vaihtoehtoja suorarekrytointiin, etälääkäripalveluihin, etäpsykiatrian palveluihin sekä kansainväliseen suorarekrytointiin Kysy lisää tai varaa aika, ja muotoillaan yhdessä organisaatiollenne toimivin ratkaisu.

HENKILÖSTÖRESURSSIEN ETÄPALVELUT

Henkilöstöresurssit etäpalveluna on digitaalinen ratkaisumme terveydenhuollon toimijoiden henkilöstötarpeisiin. Palvelumme käyttöönotto on nopeaa ja edullista, ja se on muokattavissa organisaationne toimintamalleihin sopivaksi. Kokenut IT-tiimimme avustaa teitä yhteyksien ja ohjelmistojen käyttöönotossa. Toiminnan palvelumuotoilussa on hyödynnetty useiden vuosien yhteistyökokemustamme teleradiologiapalveluiden tuottajana.

Digitaalisen palvelumme kautta organisaationne avuksi on mahdollista saada yleislääkäreitä, psykiatrian ja työterveyden erikoislääkäreitä sekä useiden muiden erikoisalojen lääkäreitä ja hoitajia. Koulutamme mahdollisuuksien mukaan asiantuntijat organisaationne toimintamalleihin ja käytössä oleviin ohjelmistoihin. Ammattilaiset ovat työsuhteessa MEDI Connectionin kanssa, joten myös kaikki työnantajan velvoitteet ovat meidän vastuullamme.

Ratkaisujamme etäpalveluihin

Etälääkärin palvelut
Helpottamaan vastaanottotoimintaa. Yleislääkäri tai erikoislääkäri on etäyhteydessä palveluntilaajan varaamana ajankohtana vastuuhoitajan kanssa potilaisiin ääni- tai videoyhteydellä.

Etäsairaanhoitajan palvelut
Helpottamaan sairaanhoitajien vastaanottotoimintaa. Sairaanhoitaja on etäyhteydessä palveluntilaajan varaamana ajankohtana potilaisiin ääni- tai videoyhteydellä.

Etäkonsultaatiot
Helpottamaan erikoislääkäreiden ja konsultoivien lääkäreiden resurssivajetta. Seniorituki tai erikoislääkärin konsultaatio hoitohenkilöstölle ääni-, chat- ja/tai videoyhteydellä puhelimitse tai tietokoneella.

Etäpäivystys
Helpottamaan potilaiden hoitoonohjauksessa. Hoitaja chat- tai puhelinpalvelun tueksi, 24/7. Käytettävissä esimerkiksi terveyskeskuksissa tai päivystyksessä.

Etävastaanottokonsepti
Helpottamaan ruuhkanpurkua ja lisäresurssi tarpeisiin. Tiimimallilla toimiva, sisältäen hoitaja- ja lääkäripalvelut palveluntilaajan määrittelemien tarpeiden tueksi. Toteutetaan ääni-, chat- ja/tai videoyhteydellä.

Etäpsykiatrian palvelut
Helpottamaan ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä ja psykiatriseen hoidontarpeeseen. Palvelusta voi valita psykiatrisen sairaanhoitajan etävastaanoton ja/tai psykiatrin etävastaanoton. Palvelu on mahdollista räätäloidä asiakkaan tarpeiden ja ohjelmistojen mukaiseksi. Toteutetaan ääni-, chat- ja/tai videoyhteydellä.

Varaa aika verkkokokoukseen ja keskustellaan yhdessä teille toimivasta ratkaisusta. Meillä on etätiimi ja osaajat teitä varten!

SUORAREKRYTOINTI

Suorarekrytoinnin palvelupakettimme on ratkaisu jatkuvaan lääkäri- ja hoitajaresurssien tarpeeseen tai yksittäisen ammattilaisen hakuun. Palvelupakettimme avulla tuomme organisaationne kilpailukykyisen työnantajamielikuvan näkyväksi potentiaalisille työnhakijoille ja säästämme teidät työläältä rekrytointiprosessilta. Rekrytointiprosessi on jouheva, sillä hyödynnämme uusimpia digitaalisia ratkaisuja suorakontaktoinnin tukena. Kokenut tiimimme auttaa jäsentelemään ja tuomaan näkyväksi organisaationne edut kilpaillulla terveydenhuollon alalla.

Varaa aika verkkokokoukseen tai kutsu meidät tapaamiseen. Tulemme mielellämme paikan päälle keskustelemaan teille parhaasta toimintamallista ja kertomaan palvelumme tarjoamista ratkaisuista.

Tuija Itkonen  
Palvelupäällikkö
+358 40 835 5884  
tuija.itkonen
@mediconnection.fi

KYSY LISÄÄ

NÄKEMYKSIÄMME