fbpx

Kokonaisvaltaisuus työhyvinvoinnin keskiössä

Kokonaisvaltaisuus työhyvinvoinnin keskiössä

Kokonaisvaltaisuus työhyvinvoinnin keskiössä

Työhyvinvointi tarkoittaa työntekijän ja työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Se ei niinkään tarkoita kerran vuodessa järjestettävää virkistyspäivää (joskin nekin ovat mukavia tapahtumia), vaan laaja-alaista panostusta arkiseen työhyvinvointiin, joka parhaimmillaan kasvattaa koko yhteisön voimavaroja. Työhyvinvointi on siten sekä työntekijän että työnantajan yhteinen tavoite.

Työhyvinvointi tarkoittaa työntekijän ja työyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia. Se ei niinkään tarkoita kerran vuodessa järjestettävää virkistyspäivää (joskin nekin ovat mukavia tapahtumia), vaan laaja-alaista panostusta arkiseen työhyvinvointiin, joka parhaimmillaan kasvattaa koko yhteisön voimavaroja. Työhyvinvointi on siten sekä työntekijän että työnantajan yhteinen tavoite.

Ihminen on kokonaisuus, jonka hyvinvointi on riippuvainen osiensa summasta. Psykologiassa ja hoitotieteessä puhutaan psykofyysisestä ihmiskäsityksestä tai psykofyysisestä kokonaisuudesta, jonka pohjalta on hyvä tarkastella myös työntekijän ja työyhteisön työhyvinvointia. Keho ja mieli toimivat yhdessä, ikään kuin toisiinsa kytkettyinä. Toisen kokonaisuuden osan heikentyessä tulee aina katsoa koko kokonaisuutta.

Hyvä fyysinen kunto auttaa jaksamaan arjen haasteissa, ja hyvä työergonomia ehkäisee kehon kuormittumista. Fyysinen kunto ehkäisee vamma- ja kiputilojen syntyä sekä auttaa ihmistä voimaan paremmin. Myös mielen tasapaino ja virkeys antavat voimavaroja arjessa jaksamiseen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Motivoiva työ, kannustava työilmapiiri ja kokemus omasta tärkeydestä ovat mielen ruokaa, ja ne vaikuttavat suoraan myös työhyvinvointiin.

Hyvä fyysinen kunto auttaa jaksamaan arjen haasteissa, ja hyvä työergonomia ehkäisee kehon kuormittumista. Fyysinen kunto ehkäisee vamma- ja kiputilojen syntyä sekä auttaa ihmistä voimaan paremmin. Myös mielen tasapaino ja virkeys antavat voimavaroja arjessa jaksamiseen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Motivoiva työ, kannustava työilmapiiri ja kokemus omasta tärkeydestä ovat mielen ruokaa, ja ne vaikuttavat suoraan myös työhyvinvointiin.

Psyykkinen hyvinvointi itsessään on laaja käsite, johon vaikuttaa ihmisen mielenterveys. Mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa ihminen pystyy tunnistamaan omat vahvuudet, tekemään työtä ja olemaan osa yhteisöä sekä vaikuttamaan oman ympäristön toimintaan. Mielen tasapainoon ja terveyteen vaikuttavat erilaiset tekijät, kuten uni ja lepo, ihmissuhteet, terveys, itsetunto ja tunnetaidot, liikunta ja harrastukset sekä mielekäs arjen tekeminen.

Psyykkisen ja fyysisen ulottuvuuden lisäksi hyvinvointia voi tarkastella myös sosiaalisen hyvinvoinnin näkökulmasta

Yksilön hyvinvointi vaikuttaa koko yhteisön hyvinvointiin. Sosiaalinen hyvinvointi on iso osa työhyvinvointia ja työyhteisön hyvinvointia. Työyhteisöllä on erityisen suuri merkitys työntekijälle, sillä moni kokee yhteenkuuluvuuden tärkeäksi voimavaraksi. Avoin keskustelu, uskallus puhua sekä kannustava ja positiivista palautetta antava työyhteisö kasvattaa jokaisen yksilön sosiaalista hyvinvointia.

Yksilön hyvinvointi vaikuttaa koko yhteisön hyvinvointiin. Sosiaalinen hyvinvointi on iso osa työhyvinvointia ja työyhteisön hyvinvointia. Työyhteisöllä on erityisen suuri merkitys työntekijälle, sillä moni kokee yhteenkuuluvuuden tärkeäksi voimavaraksi. Avoin keskustelu, uskallus puhua sekä kannustava ja positiivista palautetta antava työyhteisö kasvattaa jokaisen yksilön sosiaalista hyvinvointia.

Hyvinvoiva työntekijä jaksaa paremmin arjen hektisetkin tilanteet. Toimintakyky on hyvä muuttuvissakin tilanteissa, ja työntekijä on motivoitunut ja vastuuntuntoinen. Työhyvinvointi kasvattaa sekä työntekijän työmotivaatiota että työtehokkuutta.

Keho kestäväksi, mieli virkeäksi ja ihmissuhteiden ylläpito työyhteisössä kalenterimerkinnäksi – siinäkö kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin avaimet?

Keho kestäväksi, mieli virkeäksi ja ihmissuhteiden ylläpito työyhteisössä kalenterimerkinnäksi – siinäkö kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin avaimet?

MEDI Connection on toiminut terveydenhuollon sektorilla jo vuodesta 2012. Rakennamme asiakkaillemme yksilöllisesti suunniteltuja työhyvinvointipaketteja sekä fyysisen hyvinvoinnin että henkisen jaksamisen tueksi.

Mikäli työyhteisönne kaipaa etäpalvelujemme avulla räätälöityä työhyvinvointipakettia, ota yhteyttä. Hyvinvointiin satsattu aika ja eurot tulevat monin kerroin takaisin.