fbpx

PSYKIATRISET PALVELUT

MieliTikissä

Mielenterveys on kokonaisvaltaisen terveyden ydin ja tulevaisuuden suurin yhteisöllinen pääoma.

MieliTikissä on mielenterveyttä edistävä palvelukokonaisuus, joka tarjoaa ehkäisevää, hoitavaa ja kuntouttavaa mielenterveystyötä.

Ehkäisevän mielenterveystyön palvelukokonaisuus antaa työkaluja oman mielen vahvistamiseen ja arjen haasteiden käsittelyyn.

Palvelumme kattaa ehkäisevän mielenterveystyön ja kokonaisvaltaisen psykologisen kuntoutumisen polun. Mielenterveystyön ammattilaisten etävastaanotot sekä webinaarit asiakkaidemme tarpeiden mukaan.

MieliTikissä kouluille

MieliTikissä-koulu on lasten ja nuorten mielenterveyttä edistävä koulu. MIeliTikissä- palvelussa mielenterveystyön ammattilaiset toimivat ehkäisevän, hoitavan ja kuntouttavan mielenterveystyön kokonaisuudessa.

Palvelu auttaa lapsia ja nuoria kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa, mielenterveyttä edistäen.

MieliTikissä-etäpalvelumme avulla lapset ja nuoret käsittelevät omia käyttäytymismallejaan ja tunteitaan ja saavat avun nopeasti ja helposti- silloin kun sitä tarvitsevat.

MieliTikissä kokonaisuus huomio myös opettajat sekä muun koulun henkilökunnan. Ammattilaistemme avulla oppilaat saavat mielenterveysasioihin avun ja opettajat pystyvät keskittymään omaan opetustyöhönsä.

Kouluille suunnattu MieliTikissä-palvelu sisältää ehkäisevän ja kuntouttavan mielenterveystyön lisäksi webinaareja kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista aina ravitsemusohjauksesta liikuntaohjaukseen sekä päihdekuntoutuksesta muuhun arjen hallintaan. Palvelumme kouluille on ratkaisu psykiatrisen sairaanhoitajan sekä muiden lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän mielenterveystyön työryhmien tarpeeseen.

Kouluille mielenterveystyön ammattilaiset etäyhteyden päähän? Kustannustehokas vaihtoehto panostaa lasten ja nuorten mielenterveyteen.

Haluaako teidän koulunne olla MieliTikissä-koulu?

MieliTikissä työelämään

Henkinen työhyvinvointi

MieliTikissä-palvelu työyhteisöille on työkalu, jolla vahvistetaan yksilön ja koko työyhteisön jäsenten mielenterveyttä ja henkistä työhyvinvointia.

Palvelumme rakentuu kokonaisvaltaisesta työhyvinvoinnista, jossa keskitytään työntekijöiden mielen hyvinvoinnin eri osatekijöihin.

Etäpalvelumme avulla ihminen käsittelee omia käyttäytymismallejaan ja tunteitaan sekä asioita, jotka vaikuttavat työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen.

Palvelumme avulla työntekijän henkinen kuormittavuus, stressitekijät, itsetunto sekä muut työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät käsitellään ammattilaisten kanssa. Työuupumuksen ennaltaehkäisy on yksi tärkeä kokonaisuus palvelussamme.

MieliTikissä-palvelumme on mielenterveystyön ammattilaisten kehittämä palvelukokonaisuus, jossa etävastaanottojen ja webinaarien kokonaisuudessa käsitellään kokonaisvaltaisesti työntekijän hyvinvointia. Työpaikoille mielenterveystyön ammattilaiset etäyhteyden päähän? Kustannustehokas vaihtoehto panostaa työyhteisön henkiseen hyvinvointiin.

Terhi Pyyhtiä
Asiakkuuspäällikkö
+358 50 477 2009
terhi.pyyhtia
@mediconnection.fi

KYSY LISÄÄ

Terhi Pyyhtiä
Asiakkuuspäällikkö
+358 50 477 2009
terhi.pyyhtia
@mediconnection.fi

KYSY LISÄÄ

NÄKEMYKSIÄMME

⬆ Alkuun