Työpaikkoja kandeille

MEDI Connectionin kautta lääketieteen kandidaatit voivat saada työharjoittelupaikkoja ja lyhytkestoisempaa keikkatyötä. Avustamme sinua kehittämään osaamistasi kandista lisensiaatiksi. Meille on tärkeää, että saat laadukkaan ohjauksen, perehdytyksen ja koulutuksen työtehtäviisi.

Työmahdollisuutemme vaihtelevat ympäri Suomen. Kauttamme työskentelee amanuensseja, kandeja, lisensiaatteja ja erikoislääkäreitä. Haluamme mahdollistaa joustavan urapolun, joka ulottuu amanuenssuurin suorittamisesta erikoislääkäriksi asti. Kuljemme rinnallasi opiskeluvaiheesta pitkälle uraasi eteenpäin tarjoten monipuolisia työmahdollisuuksia elämäntilanteisiisi sopien terveyskeskuslääkäristä etälääkärin töihin. Huolehdimme, että sinulla on kaikki parhaat mahdollisuudet kehittyä huippuosaajaksi, ja halutessasi tarjoamme sinulle tukea oman ammattisi yrittäjänä.

Kauttamme on myös mahdollista saada senioritukea koko työsuhteesi ajaksi. Näin ollen et jää yksin lääkärin työtä tekemään, virhemarginaali pienenee ja voit luottavaisin mielin kehittyä työssäsi. Pyrimme myös järjestämään töitä halukkaille kandeille lomien ajaksi sekä iltaisin ja viikonloppuisin.

Lääketieteen amanuenssuuri

Amanuenssi on lääketieteen opiskelija, joka työskentelee harjoittelijana terveydenhuollon toimintayksikössä. Häneen ei sovelleta Lääkärisopimuksen määräyksiä. Käytännön harjoittelu on yksi vaatimus lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamiseen. Harjoittelun tavoitteena on tutustua lääkärin ammattiin ja harjoitella opintojen aikana saatuja valmiuksia käytännössä.

Amanuenssin ohjaajana on laillistettu lääkäri, jonka valvonnassa ja ohjauksessa amanuenssi harjoittelun aikana toimii. Amanuenssi ei vastaa potilaiden hoidosta itsenäisesti, vaan hoitovastuu on aina ohjaajalla.

EU/ETA-alueiden ulkopuolella koulutetut lääkärit laillistuksen saamiseksi suorittavat Valviran määräämän harjoittelun amanuenssina ja kolmiosaisen kuulustelun siten, että hänen pätevyytensä vastaa Suomessa suoritettua lääkärin koulutusta.

Lääkäriharjoitteluksi hyväksytään julkisyhteisöjen ylläpitämässä suomalaisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa suoritettu harjoittelu, joka tehtäväkuvaukseltaan vastaa suomalaiselta lääketieteen opiskelijalta vaadittavaa amanuenssipalvelua. Harjoitteluaika on vähintään kuusi kuukautta. Harjoitteluksi hyväksytään vain viimeisen kolmen vuoden aikana ennen Tampereen tenttiä kokonaisuudessaan suoritettu palvelu. Valviran lupaa harjoittelun aloittamiseen ei tarvita.

(Lähteet: Valvira, Suomen Medisiinariliitto)

Neljännen vuoden lääketieteen kandidaatti

Lääketieteen opiskelija voi, suoritettuaan hyväksytysti neljän ensimmäisen vuoden opinnot, toimia tilapäisesti lääkärin tehtävissä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla, mutta ei muuten terveyskeskuksessa. Opiskelijalla pitää olla suoritettuna myös sen erikoisalan opintojaksot, johon kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia. Jos edellä mainituissa tehtävissä toimivalla opiskelijalla on myös niihin liittyviä päivystävän lääkärin tehtäviä, hänen on toimittava laillistetun lääkärin välittömässä johdossa ja valvonnassa eli vanhemman kollegan rinnalla.

Neljän vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija ei saa päivystää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksessä.

(Lähteet: Valvira, Suomen Medisiinariliitto)

Viidennen vuoden lääketieteen kandidaatti

Suomessa tai ulkomailla opiskeleva lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään viiden ensimmäisen opintovuoden opinnot, voi toimia tilapäisesti lääkärin tehtävässä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai perusterveydenhuollon toimintayksikössä.
Päivystäjänä toimiessaan hänellä on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lainsäädännön mukaan nimetty takapäivystäjä, joka on itsenäisesti ammattiaan harjoittamaan oikeutettu lääkäri. Päivystysyksikössä on kuitenkin oltava kaikkina vuorokauden aikoina paikalla laillistettu lääkäri toimintaa johtamassa.

(Lähteet: Valvira, Suomen Medisiinariliitto)

Ulkomailla lääketiedettä opiskeleva kandi

Ulkomailla lääketiedettä opiskelevan säännöt määritetään pääsääntöisesti samojen periaatteiden mukaisesti, kun hän on suorittanut asianmukaisesti neljännen tai viidennen vuoden opinnot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston mahdollisesti määräämät muut opinnot ja harjoittelun.

(Lähteet: Valvira, Suomen Medisiinariliitto)

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää mahdollisuuksistasi.

Terhi Pyyhtiä
Asiakkuuspäällikkö
+358 50 477 2009
terhi.pyyhtia
@mediconnection.fi

⬆ Alkuun
← Palvelumme kandeille

NÄKEMYKSIÄMME

Työpaikkoja kandeille

MEDI Connectionin kautta lääketieteen kandidaatit voivat saada työharjoittelupaikkoja ja lyhytkestoisempaa keikkatyötä. Avustamme sinua kehittämään osaamistasi kandista lisensiaatiksi. Meille on tärkeää, että saat laadukkaan ohjauksen, perehdytyksen ja koulutuksen työtehtäviisi.

Työmahdollisuutemme vaihtelevat ympäri Suomen. Kauttamme työskentelee amanuensseja, kandeja, lisensiaatteja ja erikoislääkäreitä. Haluamme mahdollistaa joustavan urapolun, joka ulottuu amanuenssuurin suorittamisesta erikoislääkäriksi asti. Kuljemme rinnallasi opiskeluvaiheesta pitkälle uraasi eteenpäin tarjoten monipuolisia työmahdollisuuksia elämäntilanteisiisi sopien terveyskeskuslääkäristä etälääkärin töihin. Huolehdimme, että sinulla on kaikki parhaat mahdollisuudet kehittyä huippuosaajaksi, ja halutessasi tarjoamme sinulle tukea oman ammattisi yrittäjänä.

Kauttamme on myös mahdollista saada senioritukea koko työsuhteesi ajaksi. Näin ollen et jää yksin lääkärin työtä tekemään, virhemarginaali pienenee ja voit luottavaisin mielin kehittyä työssäsi. Pyrimme myös järjestämään töitä halukkaille kandeille lomien ajaksi sekä iltaisin ja viikonloppuisin.

Lääketieteen amanuenssuuri

Amanuenssi on lääketieteen opiskelija, joka työskentelee harjoittelijana terveydenhuollon toimintayksikössä. Häneen ei sovelleta Lääkärisopimuksen määräyksiä. Käytännön harjoittelu on yksi vaatimus lääketieteen lisensiaatin tutkinnon suorittamiseen. Harjoittelun tavoitteena on tutustua lääkärin ammattiin ja harjoitella opintojen aikana saatuja valmiuksia käytännössä.

Amanuenssin ohjaajana on laillistettu lääkäri, jonka valvonnassa ja ohjauksessa amanuenssi harjoittelun aikana toimii. Amanuenssi ei vastaa potilaiden hoidosta itsenäisesti, vaan hoitovastuu on aina ohjaajalla.

EU/ETA-alueiden ulkopuolella koulutetut lääkärit laillistuksen saamiseksi suorittavat Valviran määräämän harjoittelun amanuenssina ja kolmiosaisen kuulustelun siten, että hänen pätevyytensä vastaa Suomessa suoritettua lääkärin koulutusta.

Lääkäriharjoitteluksi hyväksytään julkisyhteisöjen ylläpitämässä suomalaisessa sairaalassa tai terveyskeskuksessa suoritettu harjoittelu, joka tehtäväkuvaukseltaan vastaa suomalaiselta lääketieteen opiskelijalta vaadittavaa amanuenssipalvelua. Harjoitteluaika on vähintään kuusi kuukautta. Harjoitteluksi hyväksytään vain viimeisen kolmen vuoden aikana ennen Tampereen tenttiä kokonaisuudessaan suoritettu palvelu. Valviran lupaa harjoittelun aloittamiseen ei tarvita.

(Lähteet: Valvira, Suomen Medisiinariliitto)

Neljännen vuoden lääketieteen kandidaatti

Lääketieteen opiskelija voi, suoritettuaan hyväksytysti neljän ensimmäisen vuoden opinnot, toimia tilapäisesti lääkärin tehtävissä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai terveyskeskuksen vuodeosastolla, mutta ei muuten terveyskeskuksessa. Opiskelijalla pitää olla suoritettuna myös sen erikoisalan opintojaksot, johon kuuluvissa tehtävissä hän aikoo toimia. Jos edellä mainituissa tehtävissä toimivalla opiskelijalla on myös niihin liittyviä päivystävän lääkärin tehtäviä, hänen on toimittava laillistetun lääkärin välittömässä johdossa ja valvonnassa eli vanhemman kollegan rinnalla.

Neljän vuoden opinnot suorittanut lääketieteen opiskelija ei saa päivystää perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteispäivystyksessä.

(Lähteet: Valvira, Suomen Medisiinariliitto)

Viidennen vuoden lääketieteen kandidaatti

Suomessa tai ulkomailla opiskeleva lääketieteen opiskelija, joka on suorittanut hyväksytysti vähintään viiden ensimmäisen opintovuoden opinnot, voi toimia tilapäisesti lääkärin tehtävässä erikoissairaanhoidon toimintayksikössä tai perusterveydenhuollon toimintayksikössä.
Päivystäjänä toimiessaan hänellä on oltava terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lainsäädännön mukaan nimetty takapäivystäjä, joka on itsenäisesti ammattiaan harjoittamaan oikeutettu lääkäri. Päivystysyksikössä on kuitenkin oltava kaikkina vuorokauden aikoina paikalla laillistettu lääkäri toimintaa johtamassa.

(Lähteet: Valvira, Suomen Medisiinariliitto)

Ulkomailla lääketiedettä opiskeleva kandi

Ulkomailla lääketiedettä opiskelevan säännöt määritetään pääsääntöisesti samojen periaatteiden mukaisesti, kun hän on suorittanut asianmukaisesti neljännen tai viidennen vuoden opinnot sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston mahdollisesti määräämät muut opinnot ja harjoittelun.

(Lähteet: Valvira, Suomen Medisiinariliitto)

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä niin kerromme mielellämme lisää mahdollisuuksistasi.

Terhi Pyyhtiä
Asiakkuuspäällikkö
+358 50 477 2009
terhi.pyyhtia
@mediconnection.fi

⬆ Alkuun
← Palvelumme kandeille

NÄKEMYKSIÄMME