KOULUTUSRATKAISUT

Potilastyytyväisyys ja työhyvinvointi rakennetaan yhdessä. Terveydenhuollon ammattilaisen haastavassa työssä kehittymismahdollisuudet ja kouluttautuminen lisäävät mielekkyyttä ja työssä jaksamista. Keskeinen osa tehokasta ja palkitsevaa työskentelyä on hyvä kirjallinen ja suullinen kommunikointikyky. Me olemme tukenasi kehittämässä kommunikointiasi entistä paremmaksi.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Verkossa tapahtuva kielikoulutuksemme on luotu yhdessä kielitieteilijöiden, opetusmenetelmien kehittäjien, opettajien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tarjoamme yksilöidyn suomen kielen kurssin jo Suomessa työskenteleville lääkäreille ja hoitajille joustavalla aikataululla. Kurssilla opiskelu tapahtuu itsenäisesti opettajan tuella, eikä ole sidottu ryhmään.

Kurssilla opiskelija kehittää suomen kielen taitoaan lääkärin tai hoitajan työhön liittyvien kommunikointitilanteiden pohjalta. Käytännön tilanteiden kautta käsitellään kielioppia ja sanastoa, joka auttaa viestimään selkeämmin työssään. Kurssilla käsitellään monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita, jotta terveydenhuollon ammattilaiset työssään tarvitsema suomen kieli kehittyisi niin suullisissa kuin kirjallisissa kommunikointitilanteissa. Opiskelija harjaantuu myös kielen ymmärtämisessä.

 • Joustava aloitusajankohta
 • Suomenkielinen
 • Kurssin kesto 4 kuukautta
 • Etäopetus
 • Itsenäinen opiskelu

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Kurssi sisältää noin 10 tuntia itsenäistä opiskelua viikossa. Opiskelijalla on mahdollisuus edetä opinnoissaan omaa tahtiaan. Opiskelu tapahtuu oppimisalustalla, jota on kehittänyt palkittu oppimisalustoiden kehittäjä Claned sekä kokenut suomen kielen professori ja lehtori Pia-Maria Päiviö. Intuitiivinen opetusalusta tarjoaa vuorovaikutuksellisen oppimiskokemuksen ja mahdollisuuden opiskelun analytiikan hyödyntämiseen, mikä edistää paitsi kielen oppimista, myös oppimaan oppimista.

Virtuaalialusta mahdollistaa myös nopean yhteydenpidon opettajan ja kurssilaisen välillä. Kurssin aikana opiskelijalla on myös kaksi henkilökohtaista virtuaalitutoriaali-tapaamista opettajan kanssa. Sen lisäksi opiskelija saa osaamisestaan palautetta kurssin aikana.

Verkkokurssi koostuu yhdeksästä oppimiskokonaisuudesta, jotka sisältävät seuraavia osa-alueita:

 1. Kielen lähtötasotesti yksilöidymmän opetuksen tukemiseksi
 2. Erilaiset kielenkäyttötilanteet
 3. Terveydenhuollon työhön liittyvät tekstilajit
 4. Puhekieli

Kurssilla hyödynnetään monipuolisesti eri oppimismenetelmiä. Oppimista tukevat niin tekstin kuin kuullun ymmärtämisen tehtävät. Kirjallisten tehtävien avulla vahvistetaan opiskelijan kirjallista kommunikointia.

Lisää tietoa kursseistamme löydät verkkokaupastamme.

Marjo Alhonen
Teleradiologiapäällikkö
+358 40 543 5550
marjo.alhonen
@mediconnection.fi

KYSY LISÄÄ

Suomen kielenhuoltokurssit

Suomen kielen huoltokurssi lääkäreille

1116,00  (900,00  ALV 0)

Yhteistyössä kanssamme:

⬆ Alkuun

NÄKEMYKSIÄMME

KOULUTUSRATKAISUT

Potilastyytyväisyys ja työhyvinvointi rakennetaan yhdessä. Terveydenhuollon ammattilaisen haastavassa työssä kehittymismahdollisuudet ja kouluttautuminen lisäävät mielekkyyttä ja työssä jaksamista. Keskeinen osa tehokasta ja palkitsevaa työskentelyä on hyvä kirjallinen ja suullinen kommunikointikyky. Me olemme tukenasi kehittämässä kommunikointiasi entistä paremmaksi.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

Verkossa tapahtuva kielikoulutuksemme on luotu yhdessä kielitieteilijöiden, opetusmenetelmien kehittäjien, opettajien ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Tarjoamme yksilöidyn suomen kielen kurssin jo Suomessa työskenteleville lääkäreille ja hoitajille joustavalla aikataululla. Kurssilla opiskelu tapahtuu itsenäisesti opettajan tuella, eikä ole sidottu ryhmään.

Kurssilla opiskelija kehittää suomen kielen taitoaan lääkärin tai hoitajan työhön liittyvien kommunikointitilanteiden pohjalta. Käytännön tilanteiden kautta käsitellään kielioppia ja sanastoa, joka auttaa viestimään selkeämmin työssään. Kurssilla käsitellään monipuolisesti kielitaidon eri osa-alueita, jotta terveydenhuollon ammattilaiset työssään tarvitsema suomen kieli kehittyisi niin suullisissa kuin kirjallisissa kommunikointitilanteissa. Opiskelija harjaantuu myös kielen ymmärtämisessä.

 • Joustava aloitusajankohta
 • Suomenkielinen
 • Kurssin kesto 4 kuukautta
 • Etäopetus
 • Itsenäinen opiskelu

KOULUTUKSEN TOTEUTUS

Kurssi sisältää noin 10 tuntia itsenäistä opiskelua viikossa. Opiskelijalla on mahdollisuus edetä opinnoissaan omaa tahtiaan. Opiskelu tapahtuu oppimisalustalla, jota on kehittänyt palkittu oppimisalustoiden kehittäjä Claned sekä kokenut suomen kielen professori ja lehtori Pia-Maria Päiviö. Intuitiivinen opetusalusta tarjoaa vuorovaikutuksellisen oppimiskokemuksen ja mahdollisuuden opiskelun analytiikan hyödyntämiseen, mikä edistää paitsi kielen oppimista, myös oppimaan oppimista.

Virtuaalialusta mahdollistaa myös nopean yhteydenpidon opettajan ja kurssilaisen välillä. Kurssin aikana opiskelijalla on myös kaksi henkilökohtaista virtuaalitutoriaali-tapaamista opettajan kanssa. Sen lisäksi opiskelija saa osaamisestaan palautetta kurssin aikana.

Verkkokurssi koostuu yhdeksästä oppimiskokonaisuudesta, jotka sisältävät seuraavia osa-alueita:

 1. Kielen lähtötasotesti yksilöidymmän opetuksen tukemiseksi
 2. Erilaiset kielenkäyttötilanteet
 3. Terveydenhuollon työhön liittyvät tekstilajit
 4. Puhekieli

Kurssilla hyödynnetään monipuolisesti eri oppimismenetelmiä. Oppimista tukevat niin tekstin kuin kuullun ymmärtämisen tehtävät. Kirjallisten tehtävien avulla vahvistetaan opiskelijan kirjallista kommunikointia.

Lisää tietoa kursseistamme löydät verkkokaupastamme.

Suomen kielenhuoltokurssit

Suomen kielen huoltokurssi lääkäreille

1116,00  (900,00  ALV 0)

Tuija Itkonen  
Palvelupäällikkö
+358 40 835 5884  
tuija.itkonen
@mediconnection.fi

KYSY LISÄÄ

⬆ Alkuun

NÄKEMYKSIÄMME