fbpx

Jatkuva oppiminen lisää työvireyttä ja ylläpitää ammattitaitoa lääkärin työssä

etalaakari

Lääketiede kehittyy jatkuvasti. Tiedot sairauksista tarkentuvat, ja linjaukset, hoitokäytännöt sekä lääkehoidot muuttuvat. Myös työelämän muutos tuo omat haasteensa lääkärin työhön. Opetus- ja kulttuuriministeriön jatkuvan oppimisen kehittämisen raportissa todetaan, että uusi teknologia ja työn murros vaikuttavat väestön osaamistarpeisiin, ja useilla aloilla edellytetään korkeampaa osaamista kuin aiemmin. Lääkäreiden onkin kehitettävä ammattitaitoaan jatkuvasti. Lääkäriliitto suosittelee, että lääkärit osallistuisivat työpaikkansa ulkopuoliseen täydennyskoulutukseen vähintään kymmenen päivää vuodessa.

Työuran aikainen oppiminen kannattaa

Se lisää työvireyttä ja ylläpitää ammattitaitoa. Esimerkiksi erilaiset koulutuspäivät antavat lääkäreille tilaisuuden hengähtää työkiireiden keskellä. Koulutuspäivillä paitsi opitaan ja kehitetään omaa osaamista, myös tavataan kollegoita ja verkostoidutaan. Myös viikoittain ilmestyvä Lääkärilehti tarjoaa lääketieteen ammattilaisille mahdollisuuden rauhoittua omaa alaa koskevan ajankohtaisen tiedon sekä mielenkiintoisten tutkimustulosten äärellä. Työuran aikainen oppiminen toimii siten sekä työvireyttä että ammattitaitoa ylläpitävänä tekijänä ja vähentää työn muutoksista aiheutuvaa kuormitusta.

Jatkuvan oppimisen lukuisista eduista huolimatta niin työntekijä kuin työnantajakin voivat kokea kouluttautumisen mahdollistamisen haastavaksi. Jatkuvan oppimisen kehitysraportin mukaan haasteeksi koetaan esimerkiksi ajan rajallisuus. Monet kouluttautumiseen liittyvät haasteet ovat kuitenkin ratkaistavissa. Jos lähiopetukseen ei ole mahdollisuutta esimerkiksi pienemmillä terveysasemilla joissa lääkäri työskentelee yksin, voi työnantaja tarjota yhtenä keinona työntekijälle verkossa kouluttautumisen mahdollisuutta.

Kouluttautuminen kiinnostaa työntekijää, sillä koulutukset paitsi kehittävät työntekijän osaamista, myös mahdollistavat jo aiemmin opittujen tietojen ja taitojen kertauksen. Koulutusmahdollisuuksia on monenlaisia: työntekijä voi kehittää esimerkiksi lääketieteellistä, tai kielellistä osaamistaan. Jatkuvan oppimisen kehitysraportin mukaan suomalaiset osallistuvat kansainvälisesti vertailtuna ahkerasti työhön tai ammattiin liittyvään koulutukseen. Oman osaamisensa kehittäminen siis todella kiinnostaa työntekijää, ja kouluttautumisen mahdollistaminen ja sen tarjoaminen laaja-alaisesti onkin erittäin arvokasta sekä työntekijän että työnantajan näkökulmasta. MEDI Connectionilla jatkuvan kouluttautumisen merkitys on huomioitu lääkäreiden vuosittaisena kouluttautumistukena. Lisäksi työntekijöidemme on halutessaan mahdollista osallistua veloituksetta kielenhuollon verkkokurssille.

Voit lukea täältä lisää kielenhuollon kursseistamme tai tutustu meihin työnantajana

Työskenteletkö terveydenhuollon henkilöstöhallinnossa? Ota meihin yhteyttä ja kysy lisää kielenhuollon yrityspaketeista.
 

 
Lähde: Opetus- ja kulttuuriministeriö 2019: Jatkuvan oppimisen kehittäminen. Työryhmän väliraportti.

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161576/OKM_2019_19_Jatkuvan_oppimisen_kehittaminen.pdf