fbpx

MEDI Connection valmiina uudelle vuosikymmenelle

Vuosi 2019 on ollut usealla terveydenhuollon alalla toimivalla organisaatiolla muutoksen ja kehityksen aikaa. Vahvoina teemoina ovat olleet Sote- ja maakuntauudistuksen lisäksi organisaatioiden digitaalisten toimintamallien kehittäminen, sekä henkilöstöresurssit ja työnkuormittavuus.

Olemme MEDI Connectiolla kehittäneet kuluneen vuoden aikana intensiivisesti palvelumallejamme yhdessä yhteistyökumppaneidemme ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Olemme myös vahvistaneet omaa organisaatiotamme monipuolisesti rekrytoinnissa, digitaalisessa markkinoinnissa ja asiakaslähtöisessä palvelumuotoilussa. Odotammekin jo innolla vuotta 2020 ja uusien terveydenhuollon palvelumalliemme täyttä käyttöönottoa!

Terveydenhuollon rekrytointipalveluista monipuolisempiin henkilöstöratkaisuihin

Suuret muutokset sekä terveydenhuollon alaa vaivaava epävarmuus ovat tuoneet esiin laajempia tarpeita henkilöasiakkailtamme ja terveydenhuollon palveluntuottajilta. Kaupungistuminen on kiihtynyt Suomessa viime vuosina ja toisaalta myös terveydenhuollon ammattilaisten kiinnostus enemmän stabiiliin työympäristöön ja toimenkuvaan ovat kasvaneet. Henkilöstöresurssien vähyydestä on kuluneena vuotena puhuttu paljon, mutta päädyimme ottamaan asiaan eri lähestymiskannan ja pohtimaan tilannetta ennemminkin tarpeiden kohtaamisten kautta. Rakensimme ostopalvelutoimintamme tueksi suorarekrytointipalveluita, joilla pystymme laajemmin palvelemaan henkilöasiakkaidemme tarpeita. Tämä edesauttaa palveluntuottajia pitkäaikaisen henkilöstön löytämisessä.

Suorarekrytointimme on jaettu eri kokoisiksi palvelukokonaisuuksiksi, joiden avulla eri kokoiset organisaatiot saavat samat mahdollisuudet tuoda imagoaan ja työpaikkaan liittyviä etuuksia näkyväksi suomalaisille terveydenhuollon ammattilaisille. Tarjoamme asiakkaiden avuksi osaamistamme terveydenhuollonalan palvelumuotoilun, sekä imago- että digitaalisen markkinoinnin keinoilla. Kaikki palvelukokonaisuutemme sisältävät ne toimenpiteet kontaktoinnista markkinointiin, jotka mahdollistavat tuloksellisen rekrytoinnin.

Kotimaassa tapahtuvan suorarekrytoinnin lisäksi tarjoamamme kansainvälisen suorarekrytoinnin palvelu on saanut hyvän vastaanoton asiakkailtamme. Pohjana laadukkaaseen ja luotettavaan kansainväliseen rekrytointiin on koulutuspolkumme. Olemme kehittäneet suomen kielen asiantuntijoiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa verkkopohjaisia kielikoulutuksia. Kielikoulutuksen avulla eri kielellä tutkintonsa suorittaneet terveydenhuollon ammattilaiset voivat kehittää suomenkieltään ja edesauttaa Suomen terveydenhuoltoon integroitumistaan.

Kansainvälisen rekrytoinnin palvelupaketissamme etsimme terveydenhuollon organisaatioille sopivia ja motivoituneita ammattilaisia pitkäaikaisiin työsuhteisiin. Ainutlaatuisen kielikoulutuksemme ja kattavan integroinnin avulla voimme helpottaa uuden henkilön siirtymistä asiakkaamme organisaatioon ja vahvistaa työviihtyvyyttä.

”Vuoden 2020 tavoitteenamme on löytää henkilöasiakkaille ja organisaatioille toimivia ratkaisuja, jotka mahdollistavat elämäntilanteisiin sopivia kohtaamisia” MEDI Connectionin toimitusjohtaja Irja Suokas kertoo.

Teleradiologia tietämyksen hyödyntäminen muissa etälääkäripalveluissa vuonna 2020

Kustannustehokkaampien ratkaisujen löytäminen unohtamatta potilaskokemuksen parantamista tuovat haasteita kunnallisella terveydenhuollon alalla. Olemme pyrkineet löytämään terveydenhuollon ammattilaisten kanssa yhdessä teknologisia ratkaisuja ja toimintamalleja, joiden avulla asiakkaamme voivat paremmin palvella potilaita yhteistyössä yksityisen suomalaisen toimijan kanssa. Etälääkäri-, radiologian- ja kirurgian jononpurkupalveluillamme helpotamme alaa vaivaavaa työnkuormittavuutta, tehostamme prosesseja sekä edesautamme hoitoon pääsyä.

Psykiatrian etälääkäripalvelupaketti mahdollistaa erikoissairaanhoidon palveluiden tarjoamisen tilaajaorganisaatioiden eri toimipisteissä. Palvelussa käytettävä teknologia on mahdollista räätälöidä organisaatioiden käytössä olevien ohjelmistojen mukaisesti, jolloin käyttöönotto on nopeaa.

”Kulunut vuosi on ollut haastava terveydenhuollon alalla toimiville palveluntarjoajille, mutta olemme onnistuneet hyödyntämään sen kehittämällä toimintaamme voidaksemme tuottaa tulevaisuudessakin laadukkaita palveluita asiakkaillemme. Olemme uuden kynnyksellä ja voimme ylpeänä esitellä kehitystyömme tulokset. Tämän on mahdollistanut tehokas ja sitoutunut tiimimme.” MEDI Connectionin toimitusjohtaja Irja Suokas kertoo.