fbpx

Rekrytointipäällikön työpäivä terveydenhuollon alalla

Rekrytointipäällikön työpäivä terveydenhuollon alalla

Oletko miettinyt, mitä terveydenhuollon alan rekrytoijan päivä pitää sisällään? Pienessä suomalaisessa yrityksessä työskennellessä rekrytoijan tehtävänkuva on hieman laajempi, mutta toisaalta myös joustavampi kuin suuremmissa organisaatioissa. Yhteistyö on tiivistä eri osastojen välillä ja kommunikointi mutkatonta. Rekrytoijan on myös mahdollista tarjota henkilökohtaisempaa palvelua yrityksen kautta jo työskenteleville tai työtä hakeville terveydenhuollon ammattilaisille.

Mistä lääkäri rekrytointiin keskittyvän Matin työpäivä koostuu?

Nimi: Matti Veijanen

Työkokemus: Terveydenhuoltoalan rekrytoinnista vuodesta 2012 lähtien.

Työnimike: Rekrytointipäällikkö

Klo 7:30-8:00

Avaan työläppärin ja otan päivän ensimmäisen kupin kahvia sekä maitorahkaa. Työnantajani on mahdollistanut etätöiden tekemisen ja jos en ole tapaamisissa tai rekrytointitapahtumissa, niin voin työskennellä kotoa käsin. Toimin rekrytointipäällikkönä kotimaisessa perheyrityksessä MEDI Connection Oy:ssä, joka tarjoaa terveydenhuollon ratkaisuja työntekijöille eli lääkäreille ja hoitajille sekä työnantajille, kuten kunnille, sote-organisaatiolle ja yksityisille toimijoille.

Ensimmäiseksi katson, onko edellisillan ja yönaikana tullut sähköposteja tai LinkedIn viestejä. Viestejä tulee yleisimmin: myyntipäälliköltämme, joka on esim. neuvotellut tai neuvottelemassa rekrytointitoimeksiannoista. Yrityksemme markkinointi ja kehityspuolelta, kun työstämme jotain uutta palvelua asiakkaillemme. Mutta ehkä tärkeimmät viestit tulevat lääkäreiltä ja muilta terveydenhuoltoalan ammattilaisilta, joiden kanssa käymme lävitse työ- ja koulutus mahdollisuuksia nyt ja tulevaisuudessa.

Klo 8:00-12:00

Aamupäivä jatkuu viesteihin vastaamalla ja mahdollisesti soittamalla rekrytoitaville henkilöille, jotka kerkeävät päiväsaikaan puhelimeen vastaamaan. Pienen yrityksen työntekijänä pääsen myös suunnittelemaan ja kehittämään yrityksemme palveluita ja niitäkin saamme lähes päivittäin vietyä eteenpäin, kun ylimääräinen hierarkia ei ole yrityksen sisällä työtämme hidastamassa. Toimimme yrityksessä tiiviisti tiiminä, jakaen kollegiaalista tukea päivittäin vaihtelevissa tilanteissa. Pyrimme yhdessä löytämään jokaisesta työnkuvasta sen lisäarvon, joita kauttamme töitä etsivät terveydenhuollon ammattilaiset hakevat.

Vaikka työskentelen etänä, ovat työkaverit yhden napinpainalluksen ja muutaman sekunnin päässä, joten yhteydenpito on lähes verrattavissa avokonttorissa työskentelyyn, mutta etuna on oman työpisteen rauha.

Klo. 12:00-16:00

Tapaamiset painottuvat yleensä klo 10-14 välille. Nykyaikana tapaamisia pystyy hoitamaan hyvin etänä, mutta palveluitamme käymme esittelemässä mieluiten kasvotusten asiakkaille. Tapaamisia saattaa tulla kuntien sotejohtajien ja ylilääkäreiden kanssa, kehitysyhteistyöhön liittyen eri toimijoiden kanssa sekä rekrytointitapaamisia potentiaalisten työntekijöiden kanssa.

Lounaan jälkeen iltapäivästä työ painottuu entistä enemmän terveydenhuoltoalan ammattilaisten kontaktointiin, jos ei ole sovittuja tapaamisia. Kaikkiin työmahdollisuuksistamme kiinnostuneisiin henkilöihin olen aina saman päivän aikana yhteydessä. Kontaktipyyntöjä voi tulla sähköpostitse, nettisivujemme kautta, LinkedInin kautta tai puhelinsoittona. Yhteydenottaja voi olla terveydenhuoltoalan opiskelija tai pitkään töitä tehnyt erikoislääkäri. Meihin ollaan yhteydessä Suomen joka kolkasta ulkomaita myöten ja itse kontaktoimme työntekijöitä Suomen lisäksi myös ympäri Eurooppaa.

Suomessa vallitseva työvoimapula heittää haasteen kaikille terveydenhuollon rekrytoijille, kun työntekijöitä ei ole kaikille tarvitsijoille. Tästä syystä olemme kääntäneet rohkeasti katseen myös Suomen rajojen ulkopuolelle, jossa yhteistyötahojemme avulla teemme palvelumme näkyväksi myös Suomesta kiinnostuneille terveydenhuollon ammattilaisille.

Työpäivän päätteeksi tarkistan vielä seuraava päivän aikataulun, ennen siirtymistä vapaa-ajan viettoon.