fbpx

Mahdollisuus vaikuttaa lisää lääkärin työhyvinvointia

lääkärin työhyvinvointia

Mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä on yksi merkittävimmistä työhyvinvoinnin tekijöistä. Työmarkkinoiden muuttuessa yhä epävarmemmaksi ja teknologian kehityksen synnyttäessä jatkuvaa muutosta työnsisällössä on kokemus oman tekemisen hallinasta entistä tärkeämpää työssä jaksamisen kannalta.

Asiat, joihin työntekijä työssään voi vaikuttaa, voivat olla kaikkea kahvimaidon laadusta hierarkiarakenteeseen. Ovatko kaikki työn operatiiviset vaiheet välttämättömiä tehdä juuri tietyllä tavalla, vai voisiko prosessia tarkastella uudestaan? Onko työn tekeminen etänä mahdollista, ja millä edellytyksillä? Onko organisaation kehittämistyö läpinäkyvää, jatkuvaa ja matalalla kynnyksellä tehtävää?

Mahdollisuus vaikuttaa luo tunteen kunnioituksesta; en ole yhdentekevä, ja minun osaamistani arvostetaan. Vaikutusmahdollisuudet lisäävät myös motivaatioita ja sitoutumista työhön. On myös tutkittu, että heikot vaikuttamismahdollisuudet työssä lisäävät riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle (Knardahl ym. 2017).

Me MEDI Connectionilla olemme tiedostaneen vaikuttamismahdollisuuksien tärkeyden alusta alkaen. Yksi keskeisimpiä tavoitteitamme lääkäri- ja hoitajarekrytoinnissa on, että ammattilainen saa mahdollisuuden valita. Tarjoamme työtilaisuuksia eri sijailla ja eri pituisina, ja olemme aito vaihtoehto ammattilaisen halutessa vapauden vaikuttaa.

Tiedämme, että tilanteet ja tarpeet vaihtelevat elämän aikana ja haluamme olla ammattilaistemme tukena mahdollistamalla vaihtoehtoja esimerkiksi auttamalla asunnon etsimisessä. Kehitämme jatkuvasti käytäntöjämme, jotta voimme mahdollistaa entistä paremmin joustavuuden työelämässä.

Meillä et ole vain resurssia. Olet syy tehdä paremmin.

Lue lisää

Lähde: https://www.ttl.fi/hyvat-vaikutusmahdollisuudet-tyohon-vahentavat-tyokyvyttomyyselakkeita/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28178966

Knardahl S, Johannessen HA, Sterud T, Härmä M, Rugulies R, Seitsamo J, Borg W. The contribution from psychological, social, and organizational work factors to risk of disability retirement: a systematic review with meta-analyses. BMC Public Health. 2017 Feb 8;17(1):176.