fbpx

Mitä lääkärin keikkatyö tarkoittaa ja miksi se kannattaa?

lääkärin keikkatyö

MEDI Connectionilla keikkatyö tarkoittaa työsuhdetta, jossa terveydenhuollon ammattilainen työskentelee yksityisen tai julkisen puolen toimipisteessä yrityksemme toimeksiannosta. Työntekijä voi toimia esimerkiksi oman toiminimensä kautta tai olla työsuhteessa MEDI Connectionin kanssa. Keikkatyötä voi tehdä osa- ja kokoaikaisesti, ja työ voi kestää kahdesta viikosta useisiin kuukausiin. Keikkatyöntekijän on mahdollista keskittyä vain työntekoon, ja työntekijää voidaankin avustaa esimerkiksi asunnon löytämisessä.

Palkka sovitaan ennen työsuhteen alkua ja maksetaan kerran kuukaudessa. Loma-ajan palkka maksetaan kuukausittain tai sovittaessa lomakauden päätyttyä. Pidempiaikaisissa työsuhteissa kertyy myös koulutustukea.

Keikkatyö eroaa vakituisesta työsuhteesta lähinnä siten, että työnantaja pysyy samana, mutta työntekopaikka saattaa vaihdella.

Mitä etuja keikkatyössä on?

Työ on vapaata.

Keikkatyöntekijä voi suunnitella elämäänsä vapaammin kuin vakituinen työntekijä. Työvuoroihin vaikuttaminen on helpompaa, ja työjaksot voi sopia omia lomatoiveitaan silmällä pitäen. Työn ja aikataulujen vapaus ei kuitenkaan tarkoita epävakautta tuloissa. Keikkatyöntekijän ansiot eivät putoa, sillä työntekijä voi itse päättää, milloin hän tekee töitä enemmän, milloin taas vähemmän.

Työ on joustavaa.

Keikkalääkärin työ on joustavaa, sillä työvuorot voi suunnitella oman aikataulunsa mukaan. Keikkatyö sopiikin monenlaisiin elämäntilanteisiin, erityisesti sellaisiin, joissa työ ei yksin ole etusijalla. Esimerkiksi lääketieteen opiskelijoille, väitöstutkimusta kirjoittaville ja perheellisille keikkatyö tarjoaa mahdollisuuden työn sekä opiskelun tai perhe- elämän yhdistämiseksi. Joustavuuden vuoksi myös esimerkiksi matkustelu on helpompaa keikkatyössä kuin vakityössä.

Työkokemus karttuu.

Keikkatyö tukee lääkärin ammatillista kehitystä. Kokemusta kertyy erilaisista työtehtävistä sekä työpaikoista, sillä keikkatyöntekijän on mahdollista työskennellä monenlaisissa työyhteisöissä ja ‑ympäristöissä eri paikkakunnilla. Työmahdollisuuksien tutkiminen kannattaa, sillä urakehityksen ja monipuolisen työkokemuksen lisäksi työskentely erilaisissa työtehtävissä ja -ympäristöissä osoittaa, millainen työ kiinnostaa myös jatkossa.

Työn kuormittavuus ei eroa vakityöstä.

Lääkäriliiton tutkimuksen mukaan keikkatyöntekijä ei kuormitu työssään enempää kuin vakituinenkaan työntekijä. Kiire ja potilaskuormitus haastavat keikkalääkäreitä samalla tavalla kuin vakituisiakin lääkäreitä, mutta työpaikan ihmissuhteet eivät kuormita keikkatyöntekijöitä yhtä paljon kuin vakituisia työntekijöitä. Tutkimuksen mukaan keikkalääkäreillä ei myöskään ollut vaikeuksia omaksua ja käyttää erilaisia tietojärjestelmiä, sillä ne olivat tulleet tutuiksi jo opiskeluaikana.

Työ on jatkuvaa.

Usein kuvitellaan, että keikkatyö olisi lyhytkestoista osa-aikatyötä. Oletus ei kuitenkaan ole todenmukainen, sillä työtehtävät saattavat kestää jopa kuusi kuukautta tai pidempään. Työtehtävä voi muuttua myös jatkuvaksi, mikäli sekä lääkäri että työntekopisteen päättäjät ovat tilanteeseen tyytyväisiä. Epävarmuus työn jatkumisesta on minimoitu myös MEDI Connectionilla, ja lääkäreiden kanssa keskustellaan heidän mielenkiintoaan vastaavasta seuraavasta työtehtävästä hyvissä ajoin ennen työsuhteen päättymistä.

Lähteet:

Vuokralääkärien työolot ja hyvinvointi terveyskeskuksissa (Lääkäriliitto 2013)

Vuokratyöntekijänä hyvinvointipalvelurakenteen murroksessa (Palukka & Tiilikka 2011)