fbpx

Miten keikkatyötä voi hallita lääkärin ammatissa?

Vapaa ja joustava keikkatyö sopii monenlaisiin elämäntilanteisiin. Monista eduistaan huolimatta se ei silti ole täysin haasteetonta. Lääkäriliiton tutkimuksen mukaan kiire ja potilaskuormitus rasittavat vuokralääkäreitä yhtä paljon kuin terveyskeskuslääkäreitä, ja turvattomuutta vuokralääkärit voivat kokea terveyskeskuslääkäreitäkin enemmän. Kaikkia haasteita vuokratyöntekijä ei tietenkään voi yksin ratkaista, mutta työn hallittavuutta voi parantaa muutamilla yksinkertaisilla keinoilla.

Tunne oikeutesi ja velvollisuutesi.

Ostopalvelun kautta tehtävä keikkatyö on jossakin määrin erilaista vakituiseen työhön verrattuna. Vaikka työtehtävät ovat samanlaisia, on uuteen työympäristöön, sen toimintatapoihin ja työturvallisuuteen perehtyminen työntekijän oikeus joka kerta, kun työntekijä siirtyy uuteen työpaikkaan. Työntekopaikkana toimiva sairaala on velvoitettu perehdyttämään vuokratyöntekijä sairaalan käytäntöihin sekä turvallisuusasioihin, ja tätä työnantaja edellyttää kaikissa sopimuksissa. Omat oikeutensa ja velvollisuutensa tunteva keikkatyöntekijä lisää työturvallisuutta ja on siten toimiva osa työyhteisöä.

Kohtaa haasteet mahdollisuuksina.

Ostopalveluna tehtävän keikkatyön haasteista on mahdollista ammentaa ammatillista kehitystä tukevia kokemuksia. Esimerkiksi tavallista useammin vaihtuvat työympäristöt ja potilassuhteet voivat tuntua haastavilta, mutta ne tarjoavat myös tilaisuuden oppia. Etenkin uransa alussa oleville terveydenhuollon ammattilaisille kokemukset vaihtuvuudesta sekä erilaisista työympäristöistä ja potilassuhteista ovat todella tärkeitä, ja ne voivat auttaa työntekijää hahmottamaan omaa urapolkuaan. Keikkatyö on myös oiva tapa tutkia eri paikkakuntien työskentelymahdollisuuksia, sillä tuttu ja luotettava toimeksiantaja on työntekijän tukena.

Pyydä tukea.

Opiskelijoilla tai vastavalmistuneilla ei välttämättä ole samanlaista työkokemusta kuin samalla alalla vuosia työskennelleillä, ja sen vuoksi tuen pyytäminen työssä on erityisen tärkeää. Lääkäriliiton työolojen ja hyvinvoinnin tutkimuksen mukaan ohjaus, tuki ja yhteistyö edistävät sekä vuokratyöntekijän ammatillista kehitystä että potilaan kokonaisvaltaista hoitoa, joten ohjauksen saaminen on eduksi paitsi työntekijälle itselleen, myös työyhteisölle ja potilaille. Tuen ja konsultaation saaminen voi lisäksi vähentää yksintyöskentelystä mahdollisesti koituvaa kuormitusta.

Ota apu vastaan.

Koska tuen saamisella on merkittävä vaikutus niin keikkatyöntekijän ammatilliseen kehitykseen kuin potilaan hoitoonkin, kannattaa ottaa vastaan sekä kollegoiden että työnantajan tarjoama tuki. MEDI Connectionin kautta työskenteleville lääkäreille ja kandeille tarjotaan jatkuvaa tukea: viihtyvyyttä seurataan, ja jokaisen työntekijän hyvinvoinnin lisäämiseksi pyritään löytämään keinoja, jotka parantavat työ- ja vapaa-ajan tasapainoa. Yksi suurimmista perheyrityksen tarjoamista eduista onkin se, että kaikki työntekijät huomioidaan yksilöinä omien tarpeidensa mukaan.

Ennakoi.

Ostopalveluna tehtävä keikkatyö ei ole ainoastaan lyhytkestoista osa-aikatyötä, sillä monet työtehtävät kestävät 6 kuukautta tai jopa pidempään. Työtehtävä voi muuttua myös jatkuvaksi, mikäli sekä lääkäri että työntekopisteen päättäjät ovat tilanteeseen tyytyväisiä. Keikkatyötä tehdessä ennakointi on kuitenkin tärkeää. Työsuhteen päättymistä, jatkumista tai uuden työsuhteen alkamista onkin hyvä ennakoida, vaikka jatkuva varautuminen saattaakin rasittaa työntekijää. MEDI Connectionilla jatkuvan varautumisen aiheuttama rasite on kuitenkin minimoitu. Lääkäreiden kanssa keskustellaan mahdollisesta jatkosta heidän senhetkisessä toimipisteessään tai heille neuvotellaan heidän mielenkiintoaan vastaava uusi toimipiste hyvissä ajoin ennen työsuhteen päättymistä.

Lue lisää MEDI Connectionista työnantajana tai katso avoimet työpaikkamme.
 

 
Lähde: Vuokralääkärien työolot ja hyvinvointi terveyskeskuksissa (Lääkäriliitto 2013)